Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

195

Miejsce w 2011:
208

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

1 332 542 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 309 241 tys. zł

Zysk brutto

65 630 tys. zł

Zysk netto

55 484 tys. zł

Zatrudnienie

1 395 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.