Robert Bosch Sp. z o.o.

170

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 595 064 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 542 939 tys. zł

Zysk brutto

51 403 tys. zł

Zysk netto

72 417 tys. zł

Zatrudnienie

921 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.