GK Kogeneracja SA

226

Miejsce w 2011:
231

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

1 126 867 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 111 311 tys. zł

Zysk brutto

119 357 tys. zł

Zysk netto

94 116 tys. zł

Zatrudnienie

536 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie dla spółki , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.