Hurtap SA

255

Miejsce w 2011:
281

Siedziba

Łęczyca

Przychody ogółem

923 092 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

905 660 tys. zł

Zysk brutto

7 654 tys. zł

Zysk netto

6 000 tys. zł

Zatrudnienie

535 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.