Grupa Nowy Styl

245

Miejsce w 2011:
244

Siedziba

Krosno

Przychody ogółem

1 016 530 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 000 330 tys. zł

Zysk brutto

28 412 tys. zł

Zysk netto

22 115 tys. zł

Zatrudnienie

5 453 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.