Grupa Solid

210

Miejsce w 2011:
227

Branża

ochrona

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 237 648 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 179 364 tys. zł

Zysk brutto

21 822 tys. zł

Zysk netto

18 285 tys. zł

Zatrudnienie

10 290 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.