Grupa Kofola SA

241

Miejsce w 2011:
193

Siedziba

Kutno

Przychody ogółem

1 033 892 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 022 663 tys. zł

Zysk brutto

35 558 tys. zł

Zysk netto

28 938 tys. zł

Zatrudnienie

2 192 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.