Budmat Bogdan Więcek

244

Miejsce w 2011:
216

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

1 022 435 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 001 598 tys. zł

Zysk brutto

7 451 tys. zł

Zysk netto

6 305 tys. zł

Zatrudnienie

895 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.