Grupa DBK

203

Miejsce w 2011:
234

Siedziba

Olsztyn

Przychody ogółem

1 317 852 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 272 493 tys. zł

Zysk brutto

20 301 tys. zł

Zysk netto

16 109 tys. zł

Zatrudnienie

634 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.