GK Boryszew SA

38

Miejsce w 2011:
50

Siedziba

Sochaczew

Przychody ogółem

4 924 638 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

4 878 036 tys. zł

Zysk brutto

114 009 tys. zł

Zysk netto

96 849 tys. zł

Zatrudnienie

6 623 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.