GK Netia SA

131

Miejsce w 2011:
166

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 154 039 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 121 356 tys. zł

Zysk brutto

-60 906 tys. zł

Zysk netto

-87 704 tys. zł

Zatrudnienie

2 117 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie w etatach

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.