Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław SA

290

Miejsce w 2011:
265

Branża

górnictwo

Siedziba

Bukowno

Przychody ogółem

819 385 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

766 929 tys. zł

Zysk brutto

30 855 tys. zł

Zysk netto

28 713 tys. zł

Zatrudnienie

1 786 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.