GK Lubelski Węgiel Bogdanka SA

149

Miejsce w 2011:
196

Branża

górnictwo

Siedziba

Bogdanka

Przychody ogółem

1 851 699 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 835 801 tys. zł

Zysk brutto

358 325 tys. zł

Zysk netto

289 782 tys. zł

Zatrudnienie

4 705 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.