Sitech Sp. z o.o.

202

Miejsce w 2011:
210

Siedziba

Polkowice

Przychody ogółem

1 334 997 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 273 243 tys. zł

Zysk brutto

146 426 tys. zł

Zysk netto

147 166 tys. zł

Zatrudnienie

1 493 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.