CNH Polska Sp. z o.o.

125

Miejsce w 2011:
145

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

2 344 066 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 307 878 tys. zł

Zysk brutto

245 213 tys. zł

Zysk netto

197 054 tys. zł

Zatrudnienie

1 233 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.