Ronal Polska Sp. z o.o.

249

Miejsce w 2011:
278

Siedziba

Wałbrzych

Przychody ogółem

1 010 170 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

984 162 tys. zł

Zysk brutto

82 940 tys. zł

Zysk netto

65 837 tys. zł

Zatrudnienie

1 373 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.