GK PCC Rokita SA

212

Miejsce w 2011:
211

Siedziba

Brzeg Dolny

Przychody ogółem

1 390 731 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 167 313 tys. zł

Zysk brutto

268 123 tys. zł

Zysk netto

266 367 tys. zł

Zatrudnienie

1 121 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.