Petrolot Sp. z o.o.

173

Miejsce w 2011:
192

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 526 565 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 520 073 tys. zł

Zysk brutto

11 828 tys. zł

Zysk netto

9 526 tys. zł

Zatrudnienie

188 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.