GK Impel SA

181

Miejsce w 2011:
205

Siedziba

Wrocław

Przychody ogółem

1 467 623 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 417 408 tys. zł

Zysk brutto

32 886 tys. zł

Zysk netto

27 816 tys. zł

Zatrudnienie

14 273 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.