GK Bowim SA

242

Miejsce w 2011:
220

Siedziba

Sosnowiec

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 019 908 tys. zł

Zysk brutto

-8 357 tys. zł

Zysk netto

-7 696 tys. zł

Zatrudnienie

420 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.