Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

21

Miejsce w 2011:
22

Branża

leśnictwo

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

8 267 372 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

7 835 542 tys. zł

Zysk brutto

299 758 tys. zł

Zysk netto

257 600 tys. zł

Zatrudnienie

24 931 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.