Orlen Gaz Sp. z o.o.

128

Miejsce w 2011:
152

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

2 224 836 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 218 902 tys. zł

Zysk brutto

20 206 tys. zł

Zysk netto

16 796 tys. zł

Zatrudnienie

162 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.