Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

96

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Ostrów Maz.

Kapitały własne

74 410 tys. zł

Wartość aktywów

610 068 tys. zł

Zysk brutto

12 311 tys. zł

Zysk netto

9 941 tys. zł

Zatrudnienie

151 osób

ROE

13.00%