Grupa Famur SA

178

Miejsce w 2011:
257

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

1 627 928 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 471 509 tys. zł

Zysk brutto

336 855 tys. zł

Zysk netto

271 372 tys. zł

Zatrudnienie

3 149 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.