Warszawski Bank Spółdzielczy

93

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

59 895 tys. zł

Wartość aktywów

651 235 tys. zł

Zysk brutto

12 315 tys. zł

Zysk netto

10 990 tys. zł

Zatrudnienie

135 osób

ROE

18.00%