Gothaer TU SA

92

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

81 767 tys. zł

Wartość aktywów

677 198 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

650 osób

ROE

%

zatrudnienie szacunkowe