GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

87

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

555 890 tys. zł

Wartość aktywów

959 024 tys. zł

Zysk brutto

130 774 tys. zł

Zysk netto

106 230 tys. zł

Zatrudnienie

338 osób

ROE

19.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane