Zakłady Metalurgiczne Silesia SA

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

313 251 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

304 321 tys. zł

Zysk brutto

11 611 tys. zł

Zysk netto

9 874 tys. zł

Zatrudnienie

225 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.