Meble Wójcik

Siedziba

Elbląg

Przychody ogółem

312 889 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

311 115 tys. zł

Zysk brutto

26 438 tys. zł

Zysk netto

24 102 tys. zł

Zatrudnienie

708 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.