Grupa ECO SA

Branża

ciepłownicza

Siedziba

Opole

Przychody ogółem

340 983 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

332 164 tys. zł

Zysk brutto

26 049 tys. zł

Zysk netto

20 934 tys. zł

Zatrudnienie

872 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.