Sealed Air Polska

Siedziba

Sp. z o.o.

Przychody ogółem

335 058 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

333 793 tys. zł

Zysk brutto

9 980 tys. zł

Zysk netto

9 980 tys. zł

Zatrudnienie

199 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.