GK Introl SA

495

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

376 513 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

366 264 tys. zł

Zysk brutto

19 150 tys. zł

Zysk netto

15 642 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.