GK Deloitte Advisory Sp. z o.o.

478

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

398 577 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

392 013 tys. zł

Zysk brutto

1 435 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

1 108 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.