GK Robyg SA

472

Branża

developerska

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

414 549 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

402 891 tys. zł

Zysk brutto

43 703 tys. zł

Zysk netto

24 985 tys. zł

Zatrudnienie

157 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.