Grupa Accenture w Polsce

453

Branża

doradztwo

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

433 047 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

429 022 tys. zł

Zysk brutto

32 866 tys. zł

Zysk netto

25 743 tys. zł

Zatrudnienie

1 385 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.