Izostal SA

431

Siedziba

Zawadzkie

Przychody ogółem

462 452 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

459 421 tys. zł

Zysk brutto

25 206 tys. zł

Zysk netto

20 306 tys. zł

Zatrudnienie

149 osób

zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.