Schenker Sp. z o.o.

190

Miejsce w 2011:
198

Branża

logistyczna

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 351 812 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 338 720 tys. zł

Zysk brutto

71 009 tys. zł

Zysk netto

56 545 tys. zł

Zatrudnienie

1 720 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.