Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski

420

Siedziba

Janusz Zakrzewski Sp. j.

Przychody ogółem

483 557 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

472 921 tys. zł

Zysk brutto

19 138 tys. zł

Zysk netto

15 599 tys. zł

Zatrudnienie

218 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.