Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

409

Siedziba

Września

Przychody ogółem

496 000 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

495 350 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.