GK PC Guard SA

395

Branża

informatyczna

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

521 709 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

519 563 tys. zł

Zysk brutto

11 057 tys. zł

Zysk netto

8 592 tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.