GK Frac SA

379

Siedziba

Rzeszów

Przychody ogółem

561 562 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

559 392 tys. zł

Zysk brutto

7 788 tys. zł

Zysk netto

5 982 tys. zł

Zatrudnienie

1 740 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.