Petrax Sp. z o.o.

351

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

609 311 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

608 814 tys. zł

Zysk brutto

14 329 tys. zł

Zysk netto

11 522 tys. zł

Zatrudnienie

14 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.