Żywiec Zdrój SA

309

Siedziba

Cięcina

Przychody ogółem

791 286 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

688 512 tys. zł

Zysk brutto

157 696 tys. zł

Zysk netto

143 352 tys. zł

Zatrudnienie

515 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.