Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

235

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Nadarzyn

Przychody ogółem

1 063 823 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 043 325 tys. zł

Zysk brutto

-19 483 tys. zł

Zysk netto

-16 819 tys. zł

Zatrudnienie

328 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.