Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

231

Siedziba

Tychy

Przychody ogółem

1 098 239 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 074 358 tys. zł

Zysk brutto

29 930 tys. zł

Zysk netto

32 804 tys. zł

Zatrudnienie

1 125 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.