Man Trucks Sp. z o.o.

159

Branża

motoryzacyjna

Siedziba

Nadarzyn

Przychody ogółem

1 714 411 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 708 536 tys. zł

Zysk brutto

73 184 tys. zł

Zysk netto

59 179 tys. zł

Zatrudnienie

423 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.