Glencore Polska Sp. z o.o.

118

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

2 427 547 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 425 824 tys. zł

Zysk brutto

13 867 tys. zł

Zysk netto

11 663 tys. zł

Zatrudnienie

63 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.