Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.

20

Branża

Siedziba

Jankowice

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

8 500 000 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

12 500 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.