PGE Polska Grupa Energetyczna SA

3

Miejsce w 2011:
3

Branża

energetyka

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

31 952 421 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

30 556 814 tys. zł

Zysk brutto

4 102 537 tys. zł

Zysk netto

3 232 834 tys. zł

Zatrudnienie

41 395 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.