Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania SA

485

Siedziba

Pszczyna

Przychody ogółem

392 740 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

384 627 tys. zł

Zysk brutto

7 919 tys. zł

Zysk netto

6 495 tys. zł

Zatrudnienie

647 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.